Kailangan ng Pag-andar tulad ng lexis audio editor para sa Android

sp13 09/01/2017. 1 answers, 32 views
android android android-ndk android-ndk audio-recording

Kailangan ko ng pag-andar tulad ng lexis audio editor para sa aking android app. Maaari bang isang taong imungkahi ako ng isang bagay ?? Ang mga tampok na kailangan ko ay idagdag, pagsamahin, ipasok ang audio sa pagitan o pagsanib ng pag-record.

1 Comments
1 ModularSynth 07/26/2017
Iminumungkahi ko sa iyo na gamitin ang Google.

1 Answers


Soft Tech 07/27/2017.

Iminumungkahi ko sa iyo na pumunta sa ilang website ng tutorial, dahil hindi ito isang website ng tutorial. Kung nakakuha ka ng anumang mga error sa pagbuo ng app na iyon.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags