Kung paano bumuo ng OpenCV para sa Android gamit ang Clang at ang pinakabagong NDK r15b

Truggvy 07/26/2017. 0 answers, 56 views
android android opencv android-ndk android-ndk clang opencv4android

Paano ako magtatayo ng OpenCV para sa Android gamit ang Clang at ang pinakabagong NDK r15b? Sa pinakabagong NDK r15b toolchains folder ay hindi naglalaman ng mga espesyal na subfolder na may Clang maliban llvm at android.toolchain.cmake script ignores llvm subfolder. Kaya hindi ko malaman kung paano gumagana ang mga bagay?

1 Comments
VP. 08/22/2017
Nagawa mo bang bumuo ng OpenCV para sa Android gamit ang Clang?

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags