Pag-compile ng Android Telegram error

gogocoder 06/29/2017. 2 answers, 501 views
android android android-ndk android-ndk telegram ndk-build

Sinusubukan kong bumuo ng bagong source code ng Telegram, ngunit kapag nag-debug, nakuha ko ang error na ito. Naglagay ako ng API, Hockey API, at sinubukan sa pamamagitan ng pagsunod sa https://stackoverflow.com/a/34323758/7531970 , ngunit hindi ako nakakahanap ng anumang kapalaran. Tulong po. Salamat

Information:Gradle tasks [:TMessagesProj:assembleArmv7Debug]
Information:(Unknown) In file included
Information:(Unknown)
Information:(Unknown)
Error:error: redefinition of 'struct r_debug'
Information:(Unknown) In file included
Error:error: redefinition of 'struct link_map'
Error:error: redefinition of 'struct r_debug'
Error:error: redefinition of 'struct link_map'
E:\ANDROIDPROJECTS\Android\AndroidSDK\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h
Error:(77, 8) error: previous definition of 'struct r_debug'
Error:(68, 8) error: previous definition of 'struct link_map'
Error:(77, 8) error: previous definition of 'struct r_debug'
Error:(68, 8) error: previous definition of 'struct link_map'
Information:BUILD FAILED
Information:Total time: 4 mins 43.334 secs
Information:8 errors
Information:0 warnings
Information:See complete output in console

Console Output

In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:46:8: error: redefinition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:77:8: error: previous definition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:57:8: error: redefinition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:68:8: error: previous definition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
make: *** [E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj/local/armeabi-v7a/objs-debug/tmessages.26/./NativeLoader.o] Error 1
:TMessagesProj:externalNativeBuildArmv7Debug FAILED

FAILURE: Build failed with an exception.

What went wrong:
Execution failed for task ':TMessagesProj:externalNativeBuildArmv7Debug'.
Build command failed.
Error while executing process E:\ANDROIDPROJECTS\Android\AndroidSDK\ndk-bundle\ndk-build.cmd with arguments {NDK_PROJECT_PATH=null APP_BUILD_SCRIPT=E:\Telegram\TMessagesProj\jni\Android.mk NDK_APPLICATION_MK=E:\Telegram\TMessagesProj\jni\Application.mk APP_ABI=armeabi-v7a NDK_ALL_ABIS=armeabi-v7a NDK_DEBUG=1 APP_PLATFORM=android-14 NDK_OUT=E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj NDK_LIBS_OUT=E:\Telegram\TMessagesProj\build\intermediates\ndkBuild\armv7\debug\lib NDK_APPLICATION_MK:=jni/Application.mk APP_PLATFORM:=android-14 E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj/local/armeabi-v7a/libtmessages.26.so}
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_multistream.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_multistream_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opus_multistream_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= repacketizer.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= analysis.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mlp.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mlp_data.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= CNG.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= code_signs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= init_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_core.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_frame.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_parameters.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_indices.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_pulses.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decoder_set_fs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= dec_API.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= enc_API.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= encode_indices.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= encode_pulses.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= gain_quant.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= interpolate.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LP_variable_cutoff.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_decode.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NSQ.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NSQ_del_dec.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= PLC.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= shell_coder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_gain.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_LTP.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_NLSF_CB_NB_MB.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_NLSF_CB_WB.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_other.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_pitch_lag.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= tables_pulses_per_block.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= VAD.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= control_audio_bandwidth.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= quant_LTP_gains.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= VQ_WMat_EC.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= HP_variable_cutoff.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_encode.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_VQ.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_unpack.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_del_dec_quant.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= process_NLSFs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_LR_to_MS.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_MS_to_LR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= check_control_input.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= control_SNR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= init_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= control_codec.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= A2NLSF.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= ana_filt_bank_1.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= biquad_alt.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bwexpander_32.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bwexpander.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= debug.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= decode_pitch.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= inner_prod_aligned.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= lin2log.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= log2lin.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LPC_analysis_filter.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LPC_inv_pred_gain.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= table_LSF_cos.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF2A.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_stabilize.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= NLSF_VQ_weights_laroia.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= pitch_est_tables.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_down2_3.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_down2.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_AR2.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_down_FIR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_IIR_FIR.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_private_up2_HQ.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= resampler_rom.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= sigm_Q15.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= sort.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= sum_sqr_shift.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_decode_pred.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_encode_pred.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_find_predictor.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stereo_quant_pred.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LPC_fit.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LTP_analysis_filter_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= LTP_scale_ctrl_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= corrMatrix_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= encode_frame_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_LPC_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_LTP_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_pitch_lags_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= find_pred_coefs_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= noise_shape_analysis_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= process_gains_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= regularize_correlations_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= residual_energy16_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= residual_energy_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= warped_autocorrelation_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= apply_sine_window_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= autocorr_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= burg_modified_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= k2a_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= k2a_Q16_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= pitch_analysis_core_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= vector_ops_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= schur64_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= schur_FIX.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bands.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt_encoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt_decoder.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= cwrs.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= entcode.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= entdec.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= entenc.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= kiss_fft.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= laplace.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mathops.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= mdct.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= modes.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= pitch.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= celt_lpc.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= quant_bands.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= rate.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= vq.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= armcpu.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= arm_celt_map.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= bitwise.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= framing.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= info.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= internal.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= opusfile.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= stream.c
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_from_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_from.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_jpeg.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_to_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert_to_i420.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= convert.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= cpu_id.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= mjpeg_decoder.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= mjpeg_validate.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= planar_functions.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_any.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_mips.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_any.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_mips.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_any.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_argb.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_gcc.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_mips.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_neon64.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_win.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= video_common.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= compare_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= rotate_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= row_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= scale_neon.cc
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= jni.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= audio.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= utils.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= image.c
[armeabi-v7a] Compile arm : tmessages.26 <= video.c
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= gifvideo.cpp
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= SqliteWrapper.cpp
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= TgNetWrapper.cpp
[armeabi-v7a] Compile++ arm : tmessages.26 <= NativeLoader.cpp
In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:46:8: error: redefinition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:77:8: error: previous definition of 'struct r_debug'
struct r_debug {
^
In file included from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
./jni/breakpad/common/android/include/link.h:57:8: error: redefinition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
In file included from ./jni/breakpad/common/android/include/link.h:35:0,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/linux_dumper.h:43,
from ./jni/breakpad/client/linux/minidump_writer/minidump_writer.h:41,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./breakpad/client/linux/handler/exception_handler.h:42,
from E:/Telegram/TMessagesProj/jni/./NativeLoader.cpp:3:
e:\androidprojects\android\androidsdk\ndk-bundle\sysroot\usr\include\link.h:68:8: error: previous definition of 'struct link_map'
struct link_map {
^
make: *** [E:/Telegram/TMessagesProj/build/intermediates/ndkBuild/armv7/debug/obj/local/armeabi-v7a/objs-debug/tmessages.26/./NativeLoader.o] Error 1
Try:
Run with --stacktrace option to get the stack trace. Run with --info or --debug option to get more log output. 
2 Comments
Behzad Shirani 07/30/2017
nalaman mo ba ito?
gogocoder 08/15/2017
Hi oo, sa wakas ay ginawa ko ito pagkatapos ng pagbabago ng bersyon ng NDK sa r14b, makuha ang pinakabagong source code, at i-update ang git submodule update --init --recursive, gawing muli ang jni file gamit ang link na ito stackoverflow.com/a/34323758/7531970 , paglagay ID ng ID ng ID at Hockey Mask

2 Answers


Oussema Aroua 07/26/2017.

ang problema ay mula sa redefinition of 'struct' subukang baguhin ang bersyon ng NDK sa r14b

pumunta sa Archives Archives at i-download ang bersyon ng r14b pagkatapos kunin ito,

go to file> Project Structure> SDK location > android NDK location 

at baguhin ito sa folder ng ndk-bundle na iyong na-download

5 comments
gogocoder 07/26/2017
Hi salamat sa iyong reply, ngunit hindi ko alam kung paano baguhin ang bersyon ng NDK? Mangyaring tulungan ako kung paano baguhin ang bersyon ng NDK sa r14b, sa kasalukuyan ang aking NDK ay 15
Oussema Aroua 07/26/2017
Na-update ko ang sagot ko
gogocoder 08/15/2017
Hi sorry lang sumagot ka na ako ay abala sa mga proyekto, lamang muling subukan ito at ako sa wakas na ginawa ito matapos ang pagbabago ng bersyon ng NDK sa r14b, makuha ang pinakabagong source code, at i-update git submodule update - muli - rekursibo, gawing muli ang jni mga file na may link na ito stackoverflow.com/a/34323758/7531970 , paglalagay ng ID ng ID at Hockey Mask ID
gogocoder 08/17/2017
Salamat sa iyo Oussema Aroua
Oussema Aroua 08/17/2017
np :) i-check ito kung gumagana ito ay makakatulong sa iba

Sas3 07/24/2017.

Tila mayroon kang maraming kasama (link.h sa hindi bababa sa dalawang lugar; at linux_dumper.h) sinusubukan upang tukuyin ang structs na tinukoy na.

Kung ikaw ay okay sa pagbabago ng code, inirerekomenda ko na subukan mong idagdag ang #ifndef guards sa paligid r_debug at link_map struct definition. Tulad ng ganito:

#ifndef R_DEBUG
#define R_DEBUG
  struct r_debug {
    ...
  }
#endif

#ifndef LINK_MAP
#define LINK_MAP
  struct link_map {
    ...
  }
#endif 

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags